"Samen optrekken, samen liefhebben, samen werken, samen bidden"
Paus Franciscus

Actueel

Publicaties

Door middel van sterke inhoudelijke publicaties draagt de vereniging bij aan de voortgang van oecumenisch onderzoek en gesprek. Met onder meer achtergronden, opinies, vertalingen en recensies. 

Expertise

Advies

Een interkerkelijk huwelijk voltrekken? Oecumenische vieringen voorbereiden? Vragen over gedeeld gebruik van een kerkgebouw? Benader ons!

Vorming

Wij verzorgen lezingen en (gast)colleges in parochies, op seminaries, HBO en universiteit, studiedagen en congressen.

Verdieping

Een inhoudelijke bijdrage in jouw parochieblad, tijdschrift of magazine? Een blog of column op je website?

Dialoog

Onze leden dragen actief bij aan de dialoog op verschillende niveau’s en helpen zo het oecumenisch gesprek verder.

Actualiteit

Duiding van oecumenische gebeurtenissen in krant, podcast, tv- of radioprogramma.

Netwerk

Wij beschikken over een breed netwerk in binnen- en buitenland en verbinden kerk, onderzoek, onderwijs en overlegorganen.

Bid mee

Bid mee met en voor de christenen in Israël en Palestina. De gemeenschap staat erg onder druk en lijdt onder de oorlog, terwijl zij het evangelie van vrede wil blijven verkondigen. Download hier onze preekschets en voorbeden.

Sint Willibrord

belichaamt de inzet voor de eenheid met de kerken van het Westen: protestants, gereformeerd, anglicaans, oudkatholiek, evangelisch. 

Sint Athanasius

symboliseert onze missie om de relatie met de kerken van het Oosten te verdiepen: orthodox, oriëntaals en de geünieerde kerken.